ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy oraz art. 11 ust. 10 (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony).
Ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych starostwa i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a także przynajmniej raz do roku Listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu.
Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach
i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.
Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA JEDNOSTKI
ZAKRES
PORADNICTWA
ADRES
TELEFON odpłatność
za połączenie
DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
RODZINNE
1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie Odrzańskim
 
 
ul. Piastów 10B
66 – 600
Krosno Odrzańskie
664 126 531
 
 
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
 
 
Psychoterapeutyczne
ul. Piastów 10B
66- – 600
Krosno Odrzańskie
664 126 531
Środy
15:30 – 18:00
 
 
ul. Pułaskiego 1
66 – 620 Gubin
Piątki
17:00 – 19:00
 
 
Prawne
ul. Piastów 10B
66 – 600
Krosno Odrzańskie
 
1. Wtorek m-ca
15:00 – 17:00
 
 
ul. Pułaskiego 1
66 – 620 Gubin
2. 3. 4. Wtorek m-ca
15:00 – 17:30
 
 
Pedagogiczne
ul. Pułaskiego 1
66 – 620 Gubin
664 126 531
Pon. – Pt.
15:00 – 17:00
 
 
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Krośnie Odrzańskim
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Gubinie
 
 
 
ul. Piastów 10B
66 – 600
Krosno Odrzańskie
 
 
ul. Pułaskiego 1
66 – 620 Gubin
 
 
 
 
 
68 383 02 60
 
 
 
 
68 455 82 52
797 307 698
 
 
 
Pon. – Pt.
7:30-15:30
 
 
 
Pon. – Pt.
8:00-16:30
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
3
Pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły – Szkoła podstawowa
w Maszewie
 
 
 
Maszewo 114
66 – 614 Maszewo
 
 
 
68 383 13 10
 
 
 
Raz w miesiącu
 
 
 
4
Centrum wsparcia dla osób dorosłych
 w kryzysie psychicznym
(zlecenie NFZ)
Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli samobójcze
Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00 – 958 Warszawa 66
800 702 222
bezpłatna infolinia
24  godz. przez
7 dni w tygodniu
 
www.liniawsparcia.pl
 
Dla osób  będących
w kryzysie
psychicznym
 
PEDAGOGICZNE
5
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Krośnie Odrzańskim
 
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Gubinie
 
 
 
ul. Piastów 10B
66 – 600
Krosno Odrzańskie
 
 
ul. Pułaskiego 1
66 – 620 Gubin
 
 
 
68 383 02 60
 
 
 
 
68 455 82 52
797 307 698
 
 
 
Pon. –  Pt.
7:30-15:30
 
 
 
Pon. – Pt.
7:30-15:30
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie Odrzańskim
 
 
ul. Piastów 10B
66 – 600
Krosno Odrzańskie
68 383 02 02
Pon. – Pt.
 7:00 – 15:00
 
7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbiu
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bytnicy
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gubinie
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Maszewie
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gubinie
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobrowicach
 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krośnie Odrzańskim
 
 
ul. Szeroka 6c
66 – 615 Dąbie
 
 
 
Bytnica 130
66 – 630 Bytnica
 
 
ul. Gdańska 17
66 – 620 Gubin
 
 
 
Maszewo 71
66 – 614 Maszewo
 
 
 
ul. Obrońców Pokoju 20
66 – 620 Gubin
 
 
Bobrowice 131
66 – 627 Bobrowice
 
 
 
 
ul. Piastów 10H
66 – 600
Krosno Odrzańskie
 
68 383 12 98
 
 
 
 
 
68 391 59 79
508 – 392 – 086  
508 – 392 – 151
 
68 455 81 50
 
 
 
 
68 383 13 21 wew. 33
 
 
 
68 478 43 20
68 478 43 21
68 478 43 22
 
68 391 92 29
68 391 32 25
 
 
 
 
68 383 33 60
 
 
Pon. 7:30 –16:30
Wt. – Czw.
7:30 – 15:30
Pt. 7:30  – 14:30
 
Pon. – Pt.
7:30 – 15:30
 
 
Pon. – Pt.
7:00 – 15:00
 
 
 
Pon. – Pt.
7:30 – 15:30
 
 
 
 
 
 
 
Pon. 8:00 – 16:00
Wt. – Pt.
 7:00 - 15:00
 
 
 
Pon. 7:30 – 16:30
Wt.–Czw. 7:30 –15:30
Pt. 7:30 – 14:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
8
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dąbiu
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Maszewie
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bytnicy
 
 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krośnie Odrzańskim
 
Pełnomocnik
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Miejskim w Gubinie
 
 
Pełnomocnik
ds. uzależnień działający przy Urzędzie Miejskim w Gubinie
 
 
Gminna Komisja
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
 
 
 
 
Ośrodek Terapii Grunwald
 
 
ul. Szeroka 4
66 – 615 Dąbie
 
 
 
 
Maszewo 71
66 – 614 Maszewo
 
 
 
 
Bytnica 52
66 – 630 Bytnica
 
 
 
 
 
 
ul. Parkowa 1
66 – 600
Krosno Odrzańskie
 
 
 
ul. Parkowa 1
66 – 600
Krosno Odrzańskie
 
 
 
ul. Piastowska 24
66 – 620 Gubin
 
 
 
 
 
 
ul. Piastowska 24
66 – 620 Gubin
 
 
 
 
ul. Obrońców Pokoju 20
I piętro
66 – 620 Gubin
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Śląska 35B
66 – 620 Gubin
 
68 888 60 01
 
 
 
 
68 383 13 21
wew. 28
 
 
 
 
 
68 391 57 96
 
 
 
 
 
 
 
68 410 97 11
 
 
 
 
 
68 410 97 11
 
 
 
 
 
68 455 81 13
 
 
 
 
 
 
 
68 455 81 13
 
 
 
 
 
68 359 16 40
wew. 104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 451 00 00
 
Komisja ma dyżur co najmniej dwa razy
w miesiącu,
15:00 – 17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pon.
  7:30 – 16:30
Wt. – Czw.
7:30 – 15:30
Pt.
7:30 – 14:30
Konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania
 
 
 
 
Komisja ma dyżur raz w tygodniu w godz. 14:00 – 16:00
 
Pon. – Pt.
7:00 – 15:00
 
Koordynator
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pon., Wt.
13:00 – 17:00
Śr.
11:15 – 15:15
Czw., Pt.
9:30 – 13:30
 
 
Wt.
08:00 – 12:00,
15:30 – 20:30
Śr.
15:30 – 20:30
Czw.
14:00 – 20:30
 
 
 
9
Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Dąbie
 
 
 
Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy MOPS
w Gubinie
 
Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający w Maszewie
 
ul. Szeroka 6c
66-615 Dąbie
 
 
 
 
 
 
ul. Gdańska 17
66-620 Gubin
 
 
 
 
 
Maszewo 71
66-614 Maszewo
68 888 60 25
534 483 548
 
 
 
 
 
 
68 455 81 53
 
 
 
 
 
 
68 383 13 21
Pon.
7:30 – 16:30
Wt., Śr., Czw.
7:30 – 15:30
Pt.
7:30 – 14:30
 
 
Pon. – Pt.
7:00 – 15:00
 
 
10
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska linia”
- wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja
o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
800 120 002
 
Bezpłatna infolinia
Pn. – Pt.
08.00 – 20.00
Sb.
09.00 –14.00
 
www.niebieskalinia.info
 
 
 
Dla osób doświadczających  przemocy domowej
 
INTERWENCJA KRYZYSOWA
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 
ul. Pułaskiego 1
66 – 620 Gubin
664 126 531
24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu
 
 
12
Centralne Zarządzanie Kryzysowe
Monitorowanie bezpieczeństwa
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A
00 – 993 Warszawa
e-mail:
24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu
 
 
http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/
 
 
Świadek zagrożenia kryzysowego,
Osoba poszukująca informacji na temat
zarządzania kryzysowego
13
Powiatowy Urząd Pracy
w Krośnie Odrzańskim
 
 
ul. Piastów 10B
66 – 600
Krosno Odrzańskie
68 383 03 13
Pon. – Pt.
 7:00-15:00
 
 
14
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
 
 
 
ul. Wyspiańskiego 15,
65 – 036 Zielona Góra
 
68 456 56 10
Pon. – Pt.
7:30 – 15:30
 
 
15
Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia
Pod tym numerem udzielane są
informacje o usługach urzędów pracy.
Urząd Pracy.
Trawiasta 20B
15 – 161 Białystok.
 
19 524
(z Polski)
+48 22 19524
(z zagranicy)
Pon. – Pt.
08.00-18.00
 
www.zielonalinia.gov.pl
 
Mogą korzystać:
- zarejestrowani
-poszukujący pracy
- pracodawcy
DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
16
Lokalny punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Krośnie Odrzańskim
Wsparcie informacyjne, psychologiczne,
prawne i finansowe
ul. Piastów 10H
66 – 600
Krosno Odrzańskie
 
667 351 095 (całodobowy)
Piątek
 10:00 – 14:00
 
Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie
PRAWO KONSUMENCKIE
17
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów
Ochrona praw konsumenckich
 
ul. Piastów 10B
66 – 600
Krosno Odrzańskie
Pomieszczenie 014
 
68 383 02 35
Pon., Wt., Czw., Pt.
 Telefonicznie
8:00 – 14:00
Śr.
8:00 – 14:00
 
 
18
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ochrona praw konsumenckich
UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
Infolinia konsumencka
(prowadzona przez Federację Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
Pon. – Pt.
08.00- – 18.00
 
 
https://www.uokik.gov.pl/
 
 
Prawo konsumenckie
PRAWA PACJENTA
19
Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział
w Zielonej Górze
 
 
 
ul. Podgórna 9B,
65 – 057 Zielona Góra
 
tel. 68 328 77 00, fax 68 328 76 57
Pon.
08:00 – 18:00
Wt. – Pt.
08:00 – 16:00
 
20
Rzecznik Praw Pacjenta
 
Ochrona praw pacjenta
 
Biuro RPP
ul. Młynarska 46.
01 – 171 Warszawa
800 190 590
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę osobistą:
rezerwacja@rpp.  gov.pl
lub  (22) 532 82 43
Pon. – Pt.
08.00-20.00
 
 
https://www.bpp.gov.pl
 
 
Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta
 
21
Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala
Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:
- prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza granicami
-kolejki do świadczeń
Narodowy Fundusz Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa
 
Infolinia Centralna
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*)  połączenia bezpłatne
(**) koszt zgodnie z taryfą operatora
Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię
Pon. – Pt.
08.00-16.00
http://www.nfz.gov.pl
 
 
Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
22
Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych
Ochrona praw
osób niepełnosprawnych
SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon
(22) 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
801 801 015
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
 
Pon. – Pt.
08.00-17.00
 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl
 
Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
23
3.Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .
Ochrona praw dziecka
Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00 .
fax.: (22) 583 66 96.
pn.-pt.
godz.08.15-16.15.
800 121 212
Bezpłatna infolinia
Pon. – Pt.
08.15-20.00.
(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)
https://brpd.gov.pl
 
Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
24
ZUS
w Krośnie Odrzańskim
 
 
 
ul. Słubicka 1,
66-600 Krosno Odrzańskie
22 560 16 00
 
 
 
25
Centrum Obsługi Telefonicznej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury
Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.
(22) 560 16 00
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
Pon. – Pt.
07.00 – 18.00
 
http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-
 
 
Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze
 
PRAWO PRACY
26
Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
 
Porady z zakresu prawa pracy.
 
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
 
801 002 006
(dla  tel. stacj.)
459 599 000
(dla tel. kom.)
22 391 83 60
(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .
 
www.bip.pip.gov.pl,
 
 
 
PRAWO PODATKOWE
27
Urząd Skarbowy
w Krośnie Odrzańskim
 
 
 
ul. Słubicka 3
66-600 Krosno Odrzańskie
 
68 383 53 17
 
 
Pon.
8:00 – 18:00
Wt. – Pt.
8:00 – 15:00
 
………………………..……
 
 
………………..……………
28
Krajowa Informacja Skarbowa
Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.
 
ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała
 
801 055 055 (
(  z tel. stacjonarnych.
( (22) 330 03 30
Z  z tel. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330
(  z tel. zagranicznych.
Koszt zgodnie z taryfą operatora
Pon. – Pt.
07.00-18.00
 
www.kis.gov.pl
więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa
Z porad może  skorzystać każdy podatnik
 
DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
29
Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)
Prawa ubezpieczonych
Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.
 
Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26
lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego
(22) 333 73 25
Pon. – Pt.
08.00 – 18.00
 
 
Pon. – Pt.
11.00 – 15.00
 
 
Pon. – Pt.
08.00 – 16.00
Porady e-mail:
(czas oczekiwania na odpowiedz
e-mailową ok.2 tygodni)
 
https://rf.gov.pl/kontakt
 
Osoby ubezpieczone
i w sporze dotyczącym ubezpieczeń
 
INNE
30
WWW. OBYWATEL.GOV.PL
portal Ministerstwa Cyfryzacji
31
Rzecznik Praw Obywatelskich
Ochrona praw obywatelskich
Biuro RPO
Al. Solidarności 77.
00-090 Warszawa
800 676 676
Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych
i komórkowych
Pon.
10.00 – 18.00
Wt. – Pt.
08.00 – 16.00
https://www.rpo.gov.pl
 
 
Może zgłosić się każdy, kto uważa,
że jego prawa są naruszone

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 507 025 963, [opcjonalnie: e-mailem: ]
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 
PROWADZĄCY
ADRESY
DYŻURÓW
DNI i GODZINY
SPECJALIZACJA
(o ile określono)
Lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich
DANE KONTAKTOWE
WWW
1
Punkt prowadzony przez Adwokatów
i Radców Prawnych
ul. Piastów 10B
66 – 600
Krosno Odrzańskie
Starostwo Powiatowe
Pon., Wt. i Pt.
11:00 – 15:00
Śr. i  Czw.
12:45 – 16:45
 
Tak
 
 
2
Adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką
w Zielonej Górze
ul. Obrońców Pokoju 20
66 – 620 Gubin
Filia
Powiatowego Urzędu Pracy
Wt.
08:00 – 12:00
Pt.
11:00 – 15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Niezbecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-12 10:57:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-12 11:00:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-12 11:00:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »