ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/259/2023 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XLV/259/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/258/2023 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 czerwca 2023 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbiu
Nr aktu prawnego
XLV/258/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/257/2023 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLV/257/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/256/2023 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLV/256/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała nr XLV/255/2023 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XLV/255/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała nr XLIV/254/2023 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbie na lata 2023- 2027
Nr aktu prawnego
XLIV/254/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała nr XLIV/253/2023 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Klub Dziecięcy „Maluszek" w Szczawnie
Nr aktu prawnego
XLIV/253/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała nr XLIV/252/2023 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/274/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy – Karta Nauczyciela
Nr aktu prawnego
XLIV/252/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała nr XLIV/251/2023 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbie na lata 2023-2025
Nr aktu prawnego
XLIV/251/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała nr XLIV/250/2023 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" w Gminie Dąbie na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIV/250/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji