Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/309/2024 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych
Nr aktu prawnego
LV/309/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/308/2024 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także określenia szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
Nr aktu prawnego
LV/308/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/307/2024 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Dąbie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II
Nr aktu prawnego
LV/307/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/306/2024 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
LV/306/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/305/2024 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbie nr LII/290/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
LV/305/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/304/2024 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica w Gminie Dąbie
Nr aktu prawnego
LV/304/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/303/2024 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pław w Gminie Dąbie
Nr aktu prawnego
LV/303/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/302/2024 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbie na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LV/302/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/301/2024 Rady Gminy Dąbie z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie w Gminie Dąbie
Nr aktu prawnego
LIII/301/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/300/2024 Rady Gminy Dąbie z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2024"
Nr aktu prawnego
LIII/300/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji