ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-06-06
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb 0003 Ciemnice, gmina Dąbie”.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-06-05
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w obrębie Dąbie i obrębie Brzeźnica, gmina Dąbie”.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-05-14
Zakres przedmiotowy
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 7016 kWp wraz z magazynem energii i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 11/14 oraz 11/16 obręb Dąbie
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-05-08
Zakres przedmiotowy
Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 37/10, 37/8, 37/7, 37/6, 37/5 obręb 0011 Nowy Zagór, gmina Dąbie, powiat krośnieński, woj. lubuskie
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-04-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów powstających w toku wykonywania robót budowlanych"
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-03-19
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Kopalnia kruszywa naturalnego Połupin II" przeznaczonej do realizacji na terenie dz. nr ewid. 682 obr. Połupin, Gm. Dabie
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-01-15
Zakres przedmiotowy
Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Kopalnia kruszywa naturalnego Połupin II" przeznaczonej do realizacji na terenie dz. nr ewid. 682 obr. Połupin, Gm. Dabie
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-14
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Leśniów 2" o mocy do 170 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 14, 319/1, 319/2, 65, 66, 64/2, 86/1, 90/1 w obrębie Trzebule, gmina Dąbie.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-14
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Leśniów 3" o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 29, 31, 34, 32, 18/8, 18/7 w obrębie Trzebule, gmina Dąbie
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-03
Zakres przedmiotowy
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego (studni głębinowej nr S-2) służącego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 55/1 w miejscowości Szczawno, gmina Dąbie w powiecie krośnieńskim, w województwie lubuskim, (woda z ujęcia przeznaczona będzie na cele przeciwpożarowej)

Nawigacja między stronami listy informacji