ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11061

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 31140
Statut Gminy 9581
Jednostki pomocnicze 15043
Statuty Sołectw 1860
Urząd Gminy 27308
Regulamin organizacyjny 3543
Regulamin udzielania zamówień 1201
Budżet Gminy 73156
Jednostki organizacyjne 15363
Majątek Gminy 3637
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 231
adresy skrytek e-puap 3814
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 54
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1084
Gminny Dom Kultury w Dąbiu 283
Statut Gminnego Domu Kultury w Dąbiu 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 552439
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 78312
Aktualne 32825
W toku 45550
Wyniki 123518
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 12112
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 5055
Nabór na Ławników Sądowych 6683
Przetargi 165020
Oświata 10193
Zamówienia publiczne 304748
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9370
Do 30.000 euro 183841
Co i jak załatwić 147311
Uchwały Rady Gminy 572629
Apele 1899
Referendum Ogólnokrajowe 8677
Wybory 8845
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1407
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 11450
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2168
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 721
Wybory Sołtysów 4835
Wybory sołtysów i rady sołeckiej 2023 404
Wybory Sołtysów 2019 4146
Wybory Sołtysów 2015 5653
Wybory sołtysów i rad sołeckich 2024 162
Wybory Samorządowe 741
Wybory Samorządowe 2018 11951
Wybory Samorządowe 2014 8068
Wybory Samorządowe 2024 3962
Wybory parlamentarne 4692
Wybory parlamentarne 2019 9400
Wybory parlamentarne 2015 5673
Wybory Uzupełniające 16195
Wybory prezydenckie 6972
Wybory prezydenckie 2020 21392
Wybory prezydenckie 2015 6093
Przedterminowe wybory Wójta Gminy Dąbie 5794
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 4189
Gospodarka przestrzenna 23565
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie dla obszarów w obrębach: Gronów, Trzebule, Kosierz i Połupin. 280
Oświadczenia majątkowe 271167
złożone od roku 2012 124305
Działalność Rady Gminy kadencja 2024-2029 286
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2024-2029 193
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2024-2029 410
Radni Gminy Dąbie kadencji 2024-2029 183
Interpelacje i zapytania radnych 78
Andrzejuk Halina 28
Dudek Piotr 27
Hajdasz Sylwia 27
Kamiski Krzysztof 31
Kiełbasa Karina 36
Kolański Tomasz 21
Kuba-Wysokińska Izabela 17
Małysa Mariusz 20
Mazur Karolina 23
Modlińska Marlena 16
Pawłowska Małgorzata 23
Piec Bartosz 26
Węclewski Marcin 325
Węgrzyn Zbigniew 23
Wilencewicz Lidia 29
Klub Radnych "Jedność Buduje" 36
Protokoły z sesji Rady Gminy Dąbie 17
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2024 4995
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2024 5319
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2024 11980
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2024 9300
Radni Gminy Dąbie 3872
Interpelacje i zapytania radnych 1708
Andrzejuk Zbigniew 2894
Borowska Agnieszka 221
Brenskott Przemysław 243
Dudek Piotr 2109
Jończyk Wiesław 2362
Gołębiowski Remigiusz 2745
Kostura Andrzej 2225
Małysa Mariusz 1958
Kuba – Wysokińska Izabela 1187
Rewers - Polewka Helena 2453
Piec Bartosz 4299
Miechowicz Aleksandra 608
Szymczak Maria 1547
Suder Damian 1637
Węgrzyn Zbigniew 1483
Wilencewicz Lidia 5806
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 4108
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 16011
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 1662
Działalność Rady Gminy 13278
Kadencja 2014-2018 24354
Kadencja 2010-2014 14433
Ochrona środowiska 6154
Jakość wody 15068
Gospodarka odpadami 4605
Gospodarowanie odpadami - komunikaty 3
Podatki i opłaty 63724
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie dla obszarów w obrębach: Gronów, Trzebule, Kosierz i Połupin 59
Organizacje pozarządowe 99997
E-SESJA 0
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 91
Archiwum SIWZ 26710
Rejestry, ewidencje 8598
Rejestr informacji o środowisku - PDWD 249
Rejestr działalności regulowanej 6764
Rejestr informacji o środowisku 641856
Rejestr instytucji kultury 4869
Działalność lobbingowa 4003
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 151
Porozumienia Międzygminne 3061
Prawo do tłumacza języka migowego 2678
Petycje 3911
rok 2015 695
Petycje do Wójta Gminy 25647
Petycje do Rady Gminy 8940
Konsultacje Społeczne 4095
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 3337
RODO 6596
Deklareacja dostępności 230
Udostępnianie informacji publicznej 3444
Kontrole, nadzór 35344
Sprawozdania 22285
Oświadczenia 4140
Raport o stanie Gminy Dąbie 8520
Spis Rolny 2984
Nieodpłatne poradnictwo 761
Strategia Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023-2030 935

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 6622
Redakcja biuletynu 11527
Deklaracja Dostępności 6506
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 3414
Kontakt 41696
Rejestr zmian 822179
Mapa serwisu 3398
Statystyki 3270
Kanały RSS 2646
« powrót do poprzedniej strony